Süt Kardeşler

İzmir Dikili’de bulunan işletmemiz 980 dekar arazi üzerine kurulmuştur. Toplamda 2400 sağmal inek kapasiteli
barınaklarımıza ilaveten 200 sağmal hayvanlık revir barınağı, 2400 hayvan kapasiteli genç düve barınağı ve
2700 hayvanlık besi barınakları mevcuttur. Et ve süt kalitesi ile besi hayvanının verimliliğini etkileyen en önemli
girdilerden birisi olan yem bitkisi üretimi ise işletmemize ait arazilerimizde yapılmaktadır. Arazilerimizde kendi
üretimimiz olan yem bitkileri hayvancılık işletmemizde yem hammaddesi olarak kullanılmakta izlenebilirlik,
gıda sağlığı ve güvenliği her noktada sağlanmaktadır.