Ankabay Sigorta

2000 yılında grubumuzun yapılanmasına paralel kurulan firma, Ray Sigorta ve Ankara Sigorta’ A’ grubu
acenteliklerine sahiptir. Hayat,Sağlık ve Emeklilik benzeri her türlü sigorta klozlannı içeren sigorta ve aracılık
hizmetlerini vermektedir. (inşaat all risk,yangın,deprem,vs) Grubumuz firmalarına ait araç,gereç,makine,inşaat
ve ekipmanlarının sigorta ve aracılık hizmetlerini gerçekleştiren firma, grup dışında serbest piyasa koşullan içinde
tüm kişi ve kuruluşlara sigorta ve aracılık hizmetlerini başanyla sunmaktadır.

Müşteri portföyünü ve buna paralel işlem çeşit ve adetini arttırarak sektöründe tercih edilen firma olmayı
amaçlamaktadır. Bu konuda yakın gelecekte ülkemizde gerçekleşmesi beklenen sigorta ve aracılık
hizmetlerine yönelik sektör büyümesinin yaratacağı gelişmelerden ümitlidir.